ForMare ohjelman uudet osallistujat ovat viimeinkin valittu!

03.08.2023 klo 09:19
Syksyllä alkavaan ForMareen valikoitui lopulta 44 hakijaa.

Haku ForMareen päättyi 31.5.2023. Saimme tänä vuonna hakemuksia runsain mitoin, joista mukaan syksyllä alkavaan ForMareen valikoitui lopulta 44 hakijaa.

ForMare- tiimin lisäksi hakijoita ovat olleet valitsemassa varustamoiden HR-puoli ja työterveyden edustajat. Valinta ei tietenkään ollut helppo. Valintaprosessi on tosiaan jokseenkin aikaa vievä, koska hakijoiden hakemuksia käsitellään tiimeissä ja monenlaisista näkökulmista käsin.

Valinnoissa mukana olevat ovat samaa mieltä siitä, että monelle hakijalle jo pelkkä painon pudotus olisi niin työn suorittamisen kuin muunkin jaksamisen kannalta erittäin tärkeää. Myös tuki-ja liikuntaelimien vahvistamisella on kauaskantoisia seurauksia. Riskit työperäisiin onnettomuuksiin ja vammautumisiin voivat vähentyä tuntuvasti kun kehon lihaksistoa vahvistetaan monipuolisesti.

 ForMare ohjelma on luotu merenkulkijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelma tarjoaa tukea, tietoa ja oppeja osallistujille, jotta he ohjelman päätyttyä pystyvät itse suunnittelemaan viikko-ohjelmansa niin, että siinä ovat tasapainoisesti kaikki tarvittavat elementit oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

 Loppujen lopuksi hakijan omaa motivaatiota ja tarvetta elämäntapamuutokseen voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä hakukriteereistä, sillä kaikki muutos lähtee yksilöstä itsestään.

 ForMare-tiimi on valmiina työhön ja tarjoamaan kaiken mahdollisen tuen ohjelman aloittaville uusille merenkulkijoille!

Loppukesän terkuin

Netta ja ForMare tiimi