TILL REDERIET

Med i ForMare?


Ifall ni som rederi är intresserade av ForMare rekommenderar vi att bekanta er med material och publikationer på ForMares sidor. Infotillfällen kan även arrangeras. Ta kontakt: formare@mepa.fi.

Val av deltagare


Som rederi bestämmer ni den maximala deltagarmängden som ni är redo att betala för. Denna mängd kommer nödvändigtvis inte att uppfyllas eftersom ForMare väljer med endast ansökningskriterierna uppfyllande deltagare. Kriterier är:

 • Seglingsår bör finnas kvar för att programmet skulle ha nytta särskilt för orken i arbetet.

 • Behov av livsstilsförändring

 • Ständigvarande arbetsplats (rederier kan göra undantag)

Val utförs tillsammand med arbetshälsovården och fartygets sjuksköterska. 

Rederiets uppgifter


När rederiet har bundit sig till ForMare bör detta informeras även till arbetshälsovården. Ifall ForMare är från tidigare obekant för dem, uppmana att bekanta sig med ForMares nätsidor och materialet som finns där. Informera även fartygets sjuksköterska om deltagandet i programmet.

Kostnader

ForMarens kostnad för rederiet är 750 €/deltagare. Detta betäcker hela 2 års perioden och innehåller:

 • 10x träningstillfällen tillsamman med coachen/deltagare
 • 1x näringsrådgivning/deltagare
 • 3x konditionstest/deltagare
  • Deltagarna får delta i tester även efter projektet avslutas
 • 6 föreläsnings- och motionsdagar i grupp
 • Resultatsrapport en gång i året, vilken innehåller ett sammandrag av deltagarnas resultat 
 • Rättigheter att få halvtidsinformation samt lägesrapporter ifall önskat
 • Alla upplägg och undersökningar relaterade till ForMare

TILL ARBETSHÄLSOVÅRDEN

Med i ForMare?
 

Ifall arbetshälsovården tycker de egna rederierna vore bra deltagare i ForMare uppmuntrar vi att ta kontakt med sjöpersonalschefen och/eller: formare@mepa.fi. 

Hur kan arbetshälsovården hjälpa i ForMare?
 

Arbetshälsovården kan hjälpa med att rekommendera ForMare till passande personer. Passliga deltagare är exempelvis de som har problem med kost och viktkontroll, stöd- och rörelseorganssjukdomar, men även till exempel maratonare som motionerar ensidigt och har dålig muskelkondition. ForMare -reklamer vore bra att ha i alla arbetshälsostationer. Ifall ni inte har det, kontakta formare@mepa.fi så skickar vi sådana! Reklamer kan delas ut till alla lämpliga personer.

Förhindring av deltagandet för någon som önskar att delta bör rehabiliteras till en nivå som tillåter deltagandet i ForMare.

Val av deltagare
 

Ansökare är bra att gå igenom tillsammans med arbetshälsovårdaren. Mer fås ut av ForMare ansökare ifall arbetshälsovårdaren också frågar de egna deltagarna varför de ansökt till ForMare. Ofta berättas det helt olika orsaker på enkäten och till hälsovården. Tillsammans med arbetshälsovårdaren gås det även igenom ansökares tillämlighet till ForMare, och de berättar ifall några begränsningar finns som bör tas i beaktan under valprocessen.