Q&A

Fråga
Mikä on ForMare? 
Svar
ForMare on merenkulkijoille suunniteltu hyvinvointiohjelma, joka tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden parantaa tasapainoa ja hyvinvointia elämässä. 
Fråga
Miten ohjelmaan haetaan mukaan? 
Svar
Ohjelmaan haetaan sähköisen hakukaavakkeen kautta. Hakukaavake löytyy osoitteesta http://formare.mepa.fi. Haku on auki aina joka kevät 1.4.-31.5.
Fråga
Millä perusteella ohjelmaan valitaan?
Svar
Ohjelmaan valitaan henkilöitä, jotka itse kokevat tarpeen elämäntapamuutokselle ja heillä on motivaatiota sen toteutukseen. Valinnat tehdään hakukaavakkeen vastausten, työterveyshoitajan ja laivasairaanhoitajan tai hr:n avulla. 
Fråga
Olen määräaikaisessa työsuhteessa, voinko tulla valituksi?
Svar
ForMarea tarjotaan pääasiassa vain varustamon vakituisille työntekijöille. Varustamot voivat halutessaan tehdä poikkeuksia tämän kriteerin kohdalla.  
Fråga
Milloin valinnat tehdään ja milloin ohjelma alkaa?
Svar
Valinnat tehdään kesäkuun loppuun mennessä. ForMare starttaa syyskuussa. Aikataulu lähetetään jokaiselle sähköpostitse ja julkaistaan myös ForMaren nettisivuilla. 
Fråga
Kuka saa nähdä hakulomakkeeni ja taustatietolomakkeeni tiedot? Niissä on henkilökohtaisia tietojani.
Svar
Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti ForMaren toteutusryhmän, kenttäryhmän, laivasairaanhoitajan sekä työterveyshoitajien kesken. Kaikilla osapuolilla on vaitiolovelvollisuus eikä vastauksiasi luovuteta ulkoisille tahoille.
Fråga
Kuinka paljon ohjelmaan osallistuminen vie aikaa?
Svar
Ohjelman aktiivijakso kestää vuoden ja seurantajakso vuoden. Aktiivijaksolla tapahtumaa on enemmän. Noin kerran kuussa olisi hyvä pitää treenit oman valmentajan kanssa ja noin kerran kuussa on myös ryhmän yhteinen luento- ja liiikuntapäivä. Seurantajakson aikana osallistujalla on vielä kaksi yhteistä treenikertaa oman valmentajan kansa, jonka lisäksi heihin ollaan yhteydessä sovittaessa testipäiviä. Osallistujat voivat myös omakustanteisesti ostaa MEPAn tukeman jatkotreenipaketin aktiivijakson jälkeen ja jatkaa harjoittelua valmentajan kanssa enemmän.
Fråga
Miksi minun kannattaisi osallistua ohjelmaan? Kunto-ohjelmia kun löytyy kuntosaleilta ja netistä.
Svar
Kyseessä on ainutlaatuinen ohjelma, joka on räätälöity juuri merenkulkijoille. Sen ovat suunnitelleet liikunta-alan ammattilaiset yhdessä merenkulkijan elämää tuntevan MEPAn ja MEKin sekä varustamoiden kanssa. Saat henkilökohtaisiin tavoitteisiisi paketin, jonka arvo on reilut 2000€. Ohjelman pystyy toteuttamaan laivatyön puitteissa.
Fråga
Mitä, jos en jaksa tehdä ohjelmaa loppuun?
Svar
Ohjelman arvo on reilut 2000€ ja siihen voidaan valita vain rajallinen määrä osallistujia. Toivommekin, että ohjelmaan valitut eivät jätä ohjelmaa kesken. Testeihin sitoudutaan, sillä ne ovat edellytys ohjelman jatkumiselle. Mikäli osallistuja jättää ohjelman kesken, infotaan siitä hänen työnantajaansa.
Fråga
Onko ohjelmaan ikä-tai painorajoitteita tai muita kriteereitä?
Svar
Muita ikäkriteerejä ei ole kuin, että seilausVUOSIA tulee vielä olla jäljellä, jotta ohjelma auttaisi nimenomaan työssä jaksamisessa. Painorajoitteita ei ole. Lääkärinlupa pitää kuitenkin hoitaa, mikäli kuntotestin esitietolomakkeen riskitekijät ylittyvät.
Fråga
Järjestetäänkö ForMare ensi vuonna uudestaan?
Svar
ForMare alkaa kerran vuodessa. Hakuaika on aina keväällä huhti-toukokuussa ja ohjelma käynnistyy syyskuussa. Jos et tule valituksi mukaan ohjelmaan ensimmäisellä hakukerralla, kannattaa hakea seuraavana vuonna uudestaan. Varustamo tekee kuitenkin päätöksen osallistuvatko he ohjelmaan uudestaan seuraavina vuosina ja kuinka monta henkilöä jokaiselta laivalta voi osallistua.
Fråga
Mistä saan lisäinfoa ohjelmasta?
Svar
Lisätietoa löytyy osoitteesta formare.mepa.fi. Jos et löydä sieltä vastausta kysymyksiisi, ota yhteyttä formare@mepa.fi.
Fråga
Milloin ja missä tilaisuudet pidetään? Voiko näiden aikatauluihin esittää toivomuksia?
Svar
Osallistuja sitoutuu matkustamaan omakustanteisesti luennoille ja testitilaisuuksiin, jotka järjestetään yleensä Helsingissä ja Turussa. Valmennuksia järjestetään myös Tampereella. Luento- ja liikuntatilaisuuksien aikataulut ovat lukkoon lyödyt, eikä osallistuja pysty niihin vaikuttamaan - valmennusten aikataulut toki sovittavissa oman valmentajan kanssa. Luennot näkyvät myös ForMaren nettisivuilla.
Fråga
Järjestyykö tapaamiset valmentajan kanssa omalla kotipaikkakunnalla vai pitääkö matkustaa toiselle paikkakunnalle?
Svar
Harjoitukset pyritään järjestämään valmentajan kanssa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Maarianhaminassa. Mikäli asut muualla, voit keskustella oman valmentajasi kanssa mahdollisista poikkeuksista. Valmentaja voi mahdollisuuksien mukaan tulla myös laivan päälle pitämään treenejä.
Fråga
Pystyykö harjoitusten aikatauluihin vaikuttamaan itse?
Svar
Harjoitteluaikataulut pystyy itse sopimaan oman valmentajansa kanssa.
Fråga
Voiko ohjelmaan osallistua työajalla? Korvataanko matkakustannukset kotoa tapaamisiin?
Svar
Vapaavahdin aikana on mahdollista osallistua, työnantajan kanssa voi sopia mahdollisista työvuorojen muutoksista. Matkakuluja ei makseta.
Fråga
Tuleeko ohjeet kirjallisina ja kuvallisina materiaaleina?
Svar
Kunto- ja ravinto-ohjelmat tulevat kirjallisina ja kuvallisina ohjeina, jotta osallistujan on mahdollisimman helppo itsekseen toteuttaa niitä. Kunto-ohjelman liikkeet käydään valmentajan avustuksella tarkasti läpi ja ohjelmaa kehitetään progressiivisesti ForMaren aikana.
Fråga
Voinko itse valita käyttämäni kuntosalin?
Svar
MEPAlla on sopimuskuntosaleja useissa kaupungeissa, joiden käyttöä suositellaan vahvasti. Sopimuskuntosalit löydät täältä. 
Fråga
Kattaako työnantajan vakuutus, jos ohjelman aikana sattuu tapaturma?
Svar
Työnantajan vapaa-ajan vakuutus kattaa tämän, mikäli työpaikalla on sellainen vakuutus.