VARUSTAMOLLE

Mukaan ForMareen?


Mikäli varustamona olette kiinnostuneita ForMaresta, suosittelemme tutustumaan materiaaliin ja julkaisuihin ForMaren sivuilla. Voitte pyytää myös infotilaisuutta ottamalla yhteyttä: formare@mepa.fi.

Valinnat


Varustamona päätätte maksimiosallistujamäärän, joista olette valmiita maksamaan. Tämä määrä ei silti välttämättä täyty, sillä ForMareen valitaan mukaan ainoastaan hakukriteerit täyttävät henkilöt. Kriteereinä ohjelmaan ovat:

 • Seilausvuosia tulee olla jäljellä, jotta ohjelma auttaa nimenomaan työssä jaksamisessa

 • Tarve elämäntapamuutokselle

 • Vakituinen työsuhde (varustamokohtainen)

Valinnat tehdään yhdessä työterveyshuollon sekä laivasairaanhoitajan kanssa. Valinnat voi tehdä myös varustamon HR:n kanssa. Valintakierrosten jälkeen varustamolle esitetään lista valituista. Tästä listasta varustamo voi antaa vielä muutosehdotuksia, mikäli näkee asian tarpeelliseksi.

Varustamon tehtävät


Kun varustamona olette sitoutuneet mukaan ForMareen, tulisi teidän ilmoittaa tästä myös työterveyshuoltoon, jotta hekin ovat tietoisia asiasta. Mikäli ForMare on heille entuudestaan tuntematon hanke, kehottakaa heitä tutustumaan ForMaresta löytyviin materiaaleihin. Ilmoittakaa myös laivan mahdollisille sairaanhoitajille ohjelmasta. 

Hinta

ForMaren hinta varustamolle on 750 €/osallistuja. Tämä kattaa koko 2 vuoden jakson ja sisältää:

 • 10x ohjatut harjoittelukerrat/osallistuja
 • Ravintovalmennuksen
 • 3x kuntotestit/osallistuja 
  • Osallistujat saavat käydä testeissä vielä oman ohjelmansa päätyttyäkin.
 • 6 ryhmän sisäistä luento- ja liikuntapäivää
 • Tulosraportin kerran vuodessa, joka on yhteenveto osallistujien tuloksista 
 • Oikeus saada väliaikatietoja sekä muuta tilannekatsausta niin halutessaan
 • Kaikki ForMareen liittyvät julkaisut ja tutkimukset

TYÖTERVEYDELLE

Mukaan ForMareen?
 

Jos työterveyden mielestä omien varustamoiden olisi hyvä olla mukana ForMaressa, suosittelen juttelemaan sekä merihenkilöstöpäällikön kanssa ja/tai ottamaan yhteyttä formare@mepa.fi. 

Miten työterveys voi auttaa ForMaressa?
 

Työterveys pystyy auttamaan suosittelemalla ForMarea sopiville henkilöille. Sopivat henkilöt voivat olla esimerkiksi heitä, joilla on ravitsemuksen tai painonhallinnan kanssa ongelmia, heillä on tuki- ja liikuntaelinsairauksia, mutta sopivia voi olla myös maratoonarit, jotka liikkuvat yksipuolisesti. ForMare-mainoksia olisi hyvä olla jokaisessa työterveyspisteessä. Jos sinulla ei ole, ota yhteyttä niin lähetetään teillekin! Mainoksia voi antaa jokaiselle sopivalle henkilölle mukaan. 

Mikäli ForMareen haluavalla henkilöllä on osallistumiselle henkilökohtaisia rajoitteita, työterveys pystyy auttaa kuntouttamalla henkilön osallistumiseen edellyttävälle tasolle. 

Työterveys tietää myös, ketkä osallistujat valitaan ForMareen, joten he pystyvät auttamaan vahvistamalla osallistujien motivaatiota. 

Valinnat
 

Hakijat on hyvä käydä läpi työterveystoimijan kanssa. Parhaiten ForMare-hakijoista saadaan irti, mikäli myös työterveystoimijalla on mahdollisuus esimerkiksi sähköpostin kautta kysyä omilta hakijoiltaan, miksi on hakenut mukaan ForMareen. Monesti työterveyshoitajalle kerrotaan eri syyt, mitä hakijat ovat hakulomakkeessaan kirjoittaneet. Työterveystoimijan kanssa käydään läpi myös hakijoiden soveltuvuus ForMareen ja he kertovat, mikäli joitain rajoitteita on tai mitä on hyvä ottaa mukaan valintoja tehdessä.