Vad är ForMare?

ForMare är ett unikt välfärdsprojekt för sjöfarare. Programmet erbjuder dig en unik möjlighet att förbättra din hälsa och ditt välmående. Du bestämmer själv dina målsättningar, ForMare ger dig verktygen och stödet för att uppnå dessa mål. Programmets längd är 2 år. 

Programmet innehåller infodagar med föresläningar och motion samt träningstillfällen med egen instruktör. ForMare-paketets värde är över 2000€, men deltagarnas andel är endast 200€. 

ForMare ger dig personliga råd för:

  • Livsstilsförändring
  • Motion
  • Viktkontroll
  • Näring
  • Återhämtning och vila
  • Stresskontroll
  • Mentalt välbefinnande

Ansökning och valprocessen

Du söker till programmet via en elektronisk anmälningsblankett. Kriterierna för att bli vald är individuella, men en gemensam nämnare är behov av förändring.

Till programmet väljs personer som själv anser att de behöver en livsstilsförändring och att de har tillräckligt med motivation. Om du inte har motionerat så mycket tidigare och vet inte riktigt var du skall börja ger ForMare-programmet dig de rätta verktygen. 

Valen görs på basis av ansökningsblanketterna tillsammans med företagsläkaren och sjukskötaren. 

Hälsoprogram uppbyggt av specialister

ForMare genomförs av Sjömansservicebyrån och Sjömanspensionskassan i samarbete med Sjömanskyrkan och producent av privata social- och hälsovårdstjänster Mehiläinen. ForMares test- och träningstjänster genomförs av R5 Athletics and health.

Som programledare fungerar SSB:s arbetshälsoansvarig Krista Lankila. 

Har du frågor? Ta kontakt

Krista Lankila
formare@mepa.fi

Q&A


En ny början - berättelser från sjöfarare som deltagit i ForMare. (På finska)


 

I samarbete: