Fråga
Vad är ForMare?
Svar
ForMare är ett för sjöfarare planerat välfärdsprojekt, vilket erbjuder unikt tillfälle att förbättra hälsa och balans i livet.
Fråga
Hur söker man med?
Svar
Till projektet söker man via elektronisk enkät. Enkäten kan hittas här. Nästa ansökningstid är 1.4.-31.5.2022.
Fråga
Hur blir man vald?
Svar
Till projektet väljs personer som själva upplever behovet av en livsstilsförändring, samt har motivation att uppfylla den. Valen utförs på basis av enkäten, arbetshälsovården, samt fartygets sjuksköterska.
Fråga
Jag är i ett tillfälligt arbetsföhållande, kan jag delta?
Svar
ForMare erbjuds huvudsakligen endast till rederiers stadigvarande arbetare. Rederier kan själv utföra undantag för denna kriterie ifall aktuellt.
Fråga
När utförs valen och när startar projektet?
Svar
Valen görs i slutet av juni och ForMare startar i september. Tidtabellen skickas till alla valda via email.
Fråga
Vem ser bakgrundsinformationen och informationen i ansökningsenkäten? De innehåller mina personliga upppgifter.
Svar
Alla upggifter hanteras konfidentiellt inom ForMares arbetsgrupp, fältgruppen, samt skeppets sjuksköterska och arbetshälsovårdaren. Alla parter har tystnadsplikt och inga uppgifter överlämnas till utomstående.
Fråga
Varför borde jag delta? Träningsprogram kan ju hittas på gym och på nätet.
Svar
Programmet i fråga är unikt och anpassat särskilt för sjöfarare. De har planerats av idrottsbranschens experter tillsammans med SSB och SPS som känner till sjömanslivet, samt rederierna. Du får stöd för att nå dina personliga mål, programmet kan utföras även på skepp och värdet för programmet är över 2000 euro.
Fråga
Hur mycket tid tar deltagandet?
Svar
Projektets aktivperiod tar ett år, under vilken det ingår i medeltal två träffar i månaden. Träffarna innehåller träning tillsammans med den personliga tränaren, kostrådgivning, samt gemensamma föreläsnings- och motionsdagar. Efter aktivperioden fortsätter uppföljningen ett år till, under vilken deltagarna rings upp för ökat stöd, samt ordnas det gemensamma föreläsnings- och motionsdagar. Kontakt tas även för att överenskomma om testdagar. Deltagarna kan också på egen kostnad köpa förtsättningspaket för träning efter aktivperioden och således fortsätta motionera tillsammans med den personliga tränaren.
Fråga
Finns det ålders-, viktsförhinder eller andra kriterier?
Svar
Ålderskriterien är endast att seglingsÅR bör finnas kvar för att projektet kan hjälpa särskilt inom orkandet på arbetet. Viktsförhinder finns inte. Läkarintyg bör dock finnas för att vara tillåten att starta projektet ifall riskerna inom konditionstesternas förhandsenkät överskrider normerna.
Fråga
Vad händer ifall jag inte orkar utföra projektet till slut?
Svar
Projektets värde är över 2000 euro och deltagarmängden är begränsad. Därför önskar vi att deltagarna alltid utför programmet till slut. Testerna är bindande eftersom de är en förutsättning för att programmet kan fortsättas. Ifall deltagaren avbryter projektet informeras hens arbetsgivare om detta.