Fråga
Ordnas ForMare nästa år igen?
Svar
ForMare startar en gång i året. Ifall du inte blir vald med i projektet under första ansökan lönar det sig att söka pånytt nästa år. Rederierna gör ändå beslutet om deltagandet i programmet för varje år samt hur många som kan delta per fartyg.
Fråga
Var kan jag få tilläggsinfo om programmet?
Svar
Ifall du inte finner önskade svar här, kontakta formare@mepa.fi.
Fråga
Var och när hålls tillfällen? Kan man föreslå tider till tidtabellen?
Svar
Deltagarna binder sig till att resa på egen kostnad till föreläsningarna och testtillfällen. Dessa ordnas oftast i Helsingfors och i Åbo. Träning ordnas även i Tammerfors. Föreläsnings- och motionstillfällen är fastsatta och deltagaren kan inte påverka dem - träningstillfällen med den personliga coachen kan dock ordnas som önskat. Föreläsningarna syns även på ForMares nätsidor.
Fråga
Ordnas träning med den personliga coachen på min hemort eller måste jag resa till en annan ort?
Svar
Träningarna med coachen försöks ordnas i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Mariehamn. Ifall du bor annanstans kan du diskutera med din coach om möjliga undantag. Coachen kan enligt möjligheter även komma på fartyget för att hålla träning.
Fråga
Kan man delta i programmet under jobbtid? Ersätts resekostnader hemifrån till tillfällen?
Svar
Under frivakt är det möjligt att delta, kom överens med arbetsgivaren om möjliga förändringar i arbetstider. Resekostnader ersätts inte.
Fråga
Kan man själv påverka träningstiderna?
Svar
Träningstiderna kommer deltagarna överens med coachen.
Fråga
Betäcker arbetsgivarens försäkring ifall en olycka händer under projektet?
Svar
Arbetsgivarens fritidsförsäkring betäcker detta ifall arbetsplatsen har sådan försäkring.
Fråga
Kan jag själv välja gymmet jag använder?
Svar
SSB har avtalgym i flera städer, vilka rekommenderas att ta i användning. Motionsutbuden hittar du här.
Fråga
Kommer anvisningarna både skriftligt och som bildmaterial?
Svar
Konditions- och kostprogrammet kommer både skriftligt och som bildmaterial för att göra det så lätt som möjligt för deltagaren att följa dem. Konditionsprogrammets rörelser utförs noggrant tillsammans med coachen, samt utvecklas programmet progressivt under tiden i ForMare.