71500.jpg

ForMare förnyas

17.12.2019 kl. 11:21
Välfärdsprogrammet har utvecklats ständigt. År 2020 innehåller ForMare 2.0 flera uppdateringar och förbättringar som har planerats tillsammans med deltagande agenter.
Under åren har cirka 500 sjömän deltagit i ForMare -projektet. Under uppföjlningsperioden deltas det regelbundet i instruerad gymträning som MEPA stöder. Träningspaket som erbjuds utnyttjar ungefär var tredje ForMare -deltagare.

Projektet koordineras av MEPA tillsammans med Sjömanspensionskassan, Alandia Försäkring, samt Sjömanskyrkan. Idrotts- och konditionstestsföretaget R5 Athletics and Health är med i uppfyllandet av projektet. År 2019 deltog 36 sjömän från olika rederier, som exempelvis Tallink Silja, Finnlines, ESL Shipping, Bore, Godby Shipping och OSM.

- Höstens deltagare framgår ännu enligt den traditionella ForMare, likaså alla de som utför uppföljningsperioden, säger ForMare koordinatior och MEPAs hälsoansvarig Krista Lankila. Höstens ForMare -deltagares aktivperiod innehåller föreläsnings- och idrottstillfällen, informationspaket, samt personlig träning under coachens instruktioner.

Förnyelser till ForMare 2.0 är forutom starttester och föreläsningsdagar också aktivperioden som nu pågår i 12 månader och innehåller både 8 personliga träningar samt ett kostrådgivningstillfälle. Uppföljningsperioden pågår i ett år och innehåller två personliga möten med tränaren, samt konditionstest. Deltagaren kan välja att på egen kostnad också delta i MEPAs fortsatta träningspaket under uppföljningsperioden.

-Samspelet mellan sjömännen och ForMare -tränaren ökas för att stöda förbindelsen till projektet. Vi tror att detta ökar motivationen att delta i uppföljningstesterna, samt att livsstilshanteringen förbättras, uppskattar Krista Lankila. Information om den förnyade ForMare kommer att delas ut till rederier, sjömän, samt hälsovården. Härifrån kan ForMare rekommenderas vidare till sjömän passande för projektet. Till fartyg erbjuds även ForMare -paket som kan innehålla föreläsningar om exempelvis kost och sömn, samt verkstäder för exempelvis lågintensiva träningsprogram och smågruppstinstruering.

ForMare utvecklas av växelverkan mellan sjömän, rederier och samarbetspartner. Feedback av dessa är viktigt för planeringen och uppfyllningen av projektet. ForMare 2.0 -projektet förnyades med hjälp av workshoppar, medan kommunikation och marknadsföring utvecklades separat.

-Utvecklingsarbetet utfördes för det mesta tillsammans med medlemmar av ForMare -styrgruppen. Styrgruppen kunde innehålla också representation från rederier. Arbetsgivarsidan gav nyttig insikt till projektet, konstaterar Krista Lankila.

Den förnyade ForMare startar på hösten 2020 och ansökningen öppnas under våren!
Ialina Buckbee